2. Rozpočet Odboru Kancelář starosty na rok 2018

Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 22/2/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Rozpočet Odboru Kancelář starosty na rok 2018

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. návrh rozpočtu Odboru Kancelář starosty na rok 2018

Doporučuje:

  1. KST ukončit spolupráci se spolkem Otevřená města

Žádá:

  1. o zaslání doplňujícího – vysvětlujícího materiálu k akcím plánovaným na rok 2018 v podkapitole 0637 rozpočtu KST

I. Usnesení bylo schváleno 5/0/2 hlasy
II. Usnesení bylo schváleno 6/0/1 hlasy
III. Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy