1. Schválení zápisu 21. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 22. zasedání FV Schválení programu 22. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 22/1/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Schválení zápisu 21. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu 22. zasedání FV
Schválení programu 22. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 21. zasedání FV

    ověřovatele zápisu 22. zasedání FV pana Adamjáka

    program 22. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy