1. Schválení zápisu 21. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 22. zasedání FV Schválení programu 22. zasedání FV

06/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 22/1/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Schválení zápisu 21. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu 22. zasedání FV
Schválení programu 22. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 21. zasedání FV

    ověřovatele zápisu 22. zasedání FV pana Adamjáka

    program 22. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě