5. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 20/5/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Různé

Harmonogram zasedání FV v říjnu s tématikou projednávání rozpočtů jednotlivých odborů MČ P5 na rok 2018:
17.10.2017 Rozpočty odborů KMČ, OMI
31.10.2017 Rozpočty odborů KST, KTA, OLEG, OIN
Finanční výbor
Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy