4. Rozpočet Odboru veřejného prostranství a zeleně na rok 2018

Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 20/4/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Rozpočet Odboru veřejného prostranství a zeleně na rok 2018

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. návrh rozpočtu Odboru veřejného prostranství a zeleně na rok 2018

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy