2. Rozpočet Odboru sociální problematiky a prevence kriminality na rok 2018

Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 20/2/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Rozpočet Odboru sociální problematiky a prevence kriminality na rok 2018

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. návrh rozpočtu Odboru sociální problematiky a prevence kriminality na rok 2018

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy