1. Schválení zápisu 19. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 20. zasedání FV Schválení programu 20. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 10. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 20/1/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Schválení zápisu 19. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu 20. zasedání FV
Schválení programu 20. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 19. zasedání FV

    ověřovatele zápisu 20. zasedání FV pana Adamjáka

    program 20. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy