5. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 19/5/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Různé

1) Časový harmonogram projednávání rozpočtů jednotlivých odborů MČ P5 ve FV
2) Mimořádné zasedání FV bude 10.10.2017 v 17 hodin – projednání rozpočtu Odboru veřejného prostranství a zeleně, Odboru sociálního a Odboru územního rozvoje
3) Členové FV zašlou co nejdříve návrhy termínů dalšího mimořádného zasedání FV – projednání rozpočtů jednotlivých odborů MČ P5
Finanční výbor
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy