3. Rozpočet Odboru školství na rok 2018

Zasedání Finančního výboru konané dne 3. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 19/3/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Rozpočet Odboru školství na rok 2018

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. předložený návrh rozpočtu OŠK na rok 2018

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy