8. Přehled rozpočtových opatření

Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 17/8/2017
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. ZMČ Praha 5 schválit rozpočtové  opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedeným v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 16, ods. 3, písmeno a) a to:  

  1.1. RO 27142 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 6.000 tis.Kč Odboru správy veřejného prostranství 

    

 2. ZMČ Praha 5 schválit rozpočtové opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 16, odst. 3,, písmeno b) a to:

  2.1. RO 27147 – zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 10.200 tis.Kč Odboru majetku a investic z Fondu rezerv a rozvoje

 3. ZMČ Praha 5 schválit rozpočtové opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 3 – snížení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 16, odst. 3, písmeno b) a to:

  3.1. RO 27146 – snížení finančních prostředků v celkovém objemu 5.005,8 tis.Kč Odboru ekonomickému – tř. 8 – financování (úspory)

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy