7. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2017

Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 17/7/2017
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2017

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválit Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2017

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy