6. Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty

06/09/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 17/6/2017
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. Objednávky a smlouvy podepsané Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, za období od 01.07.2017 do 31.07.2017 dle přílohy č. 1.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě