4. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ P5 za I. pololetí roku 2017

Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 17/4/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ P5 za I. pololetí roku 2017

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ P5 za  I. pololetí roku 2017

Doporučuje:

  1. předložit ZMČ P5 schválenou zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ P5 za I. pololetí roku 2017

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy