1. Schválení zápisu ze 16. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 17. zasedání FV, Schválení programu 17. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 17/1/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Schválení zápisu ze 16. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu 17. zasedání FV,
Schválení programu 17. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis ze 16. zasedání FV,

    ověřovatele zápisu 17. zasedání FV pana Adamjáka,

    programu 17. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy