9. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 13/9/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Různé

Finanční výbor
Usnesení bylo schváleno … hlasy