5. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 5 za rok 2016

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 13/5/2017
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Schválení účetní závěrky Městské části Praha 5 za rok 2016

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. Zastupitelstvu Městské části Praha 5 schválit účetní závěrku za rok 2016

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy