4. Zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5 – Usnesení FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 13/4/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5 – Usnesení FV

Finanční výbor
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy