1. Schválení zápisu 11. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 13. zasedání FV Schválení programu 13. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 6. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 13/1/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Schválení zápisu 11. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu 13. zasedání FV
Schválení programu 13. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis z 11. zasedání FV s tím, že bude vymazán bod 2 v kapitole 1. Hlavní témata FV v roce 2017

  2. ověřovatele zápisu 13. zasedání FV pí. Duškovou a p. Kárníka,

    program 13. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy