8. Různé

19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/8/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Různé

Finanční výbor

Bere na vědomí:

 1. 1.      Parkovací zóny: financování.

  a. Výdaje: 7,99 mil. Kč

  b. Výnosy: 2016: 12,3 mil. Kč, 2017: 1,6 mil. Kč; ? 13,9 mil Kč

   

  1.      Slib MHMP: MHMP zaplatí MČ: 100% pořizovacích nákladů + 50% z výnosů zůstane MČ.

  2.      Současný stav: MHMP zatím nezaplatil nic a MČ převádí celý výnos MHMP.

  3.      Materiál, ve znění slibu, je ale  na ekonomickém odboru MHMP připraven, musí být ale schválen radou MHMP.

  4.      FV bude tento proces sledovat až do narovnání vztahů s MČ a MHMP.

Bere na vědomí:

 1.     2. pokuty: ÚMČ Praha 5 přebírá pokutové agendy:

  ÚMČ musí posílit personální (7 zaměstnanců) zajištění z procesování agendy, výnosy z pokut ale zůstanou MČ.

Bere na vědomí:

 1. 3.      Plánované body do příštích programů FV:

  1.      Usnesení FV k investiční strategii

  2.      Schválení úprav statutu FV

  3.      Finanční informace k převzetí pokutové agendy – bude pozván tajemník ÚMČ, pan Žebera

  4.      Dotace, dary a spolupořadatelství – bude pozván vedoucí legislativního odboru, pan Klain 

  5.      Možnosti zvýšení výnosů ze současného bytového fondu MČ Praha 5 – bude pozván radní, pan Damašek

Bere na vědomí:

 1. 4.      Rozpočtová opatření

  Paní Dušková znovu otevřela téma RO a jejich projednávání na zasedání FV.

  Byla otevřena diskuze, ale nebylo navrženo žádné usnesení.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě