7. Časové milníky přípravy rozpočtu na rok 2018

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/7/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Časové milníky přípravy rozpočtu na rok 2018

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. časové milníky na rok 2018

Ukládá:

  1. Předseda FV žádá pana Pechara o dodání těchto milníků v písemné podobě paní tajemnici FV.
    Paní tajemnice tento materiál přidá do zápisu 11. zasedání.
    Termín plnění: 30. 5. 2017
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy