7. Časové milníky přípravy rozpočtu na rok 2018

19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/7/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Časové milníky přípravy rozpočtu na rok 2018

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. časové milníky na rok 2018

Ukládá:

  1. Předseda FV žádá pana Pechara o dodání těchto milníků v písemné podobě paní tajemnici FV.
    Paní tajemnice tento materiál přidá do zápisu 11. zasedání.
    Termín plnění: 30. 5. 2017
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě