6. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 – Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851

19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/6/2017
Předkladatel: Šolle Vít, Mgr. zástupce starosty MČ Praha 5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 – Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851

Finančnímu výboru Praha 5 předkládám na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851 návrh na změnu závazného ukazatele – odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2017 z důvodu změny metodiky MHMP z původních 129,0 tis. Kč na 42,0 tis. Kč při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2017
Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválit změnu závazného ukazatele – odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2017 z důvodu změny metodiky MHMP z původních 129,0 tis. Kč na 42,0 tis. Kč při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2017

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě