3. Zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5

19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5

Finanční výbor

Ukládá:

 1. Členové FV se vyjádří k návrhu předsedy FV:
  Předseda FV doporučuje investiční strategii č. 3, dle předložené analýzy (kap. 8.3.1., str. 58) s tím, že budou vybrány min. 2 správci pro řízení finanční investice.
  Pro výběr správců doporučuje vybrat poradce, který pomůže se zpracováním zadávací dokumentace, včetně výběrových kritérií.

  Termín plnění: 30. 5. 2017
 2. Předseda FV se zavazuje, že na 12. zasedání FV (30.5.) zpracuje všechny podměty od členů FV a vyhotoví usnesení FV, o kterém dá následně hlasovat.
  Členové FV se zavazují k maximální součinnosti.

  Termín plnění: 30. 5. 2017
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě