2. Hlavní témata FV v roce 2017

19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Hlavní témata FV v roce 2017

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. Hlavní témata FV v roce 2017:

    1) Větší zapojení zastupitelů do přípravy rozpočtu – úloha členů FV,

    2) FV si převezme od zrušeného výboru komunikace téma procesů ÚMČ Praha 5. Především v souvislostech s přípravou rozpočtu. Na konkrétní zasedání bude zván tajemník úřadu.

    3)Ekonomický odbor začal komunikovat, přes webový portál ÚMČ Praha 5, hlavní ekonomická témata směrem k veřejnosti.

Ukládá:

  1. zapracovat témata do statutu FV, který bude předložen na příštím zasedání FV a po jeho schválení na zasedání ZMČ.
    Termín plnění: 30. 5. 2017
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě