1. Schválení programu 11. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 11. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. program 11. zasedání FV, změna: bod 3. přesunutý na bod 7

  2. ověřovatele zápisu 11. zasedání FV pí. Dušková

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy