1. Schválení programu 11. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV

19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 11. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. program 11. zasedání FV, změna: bod 3. přesunutý na bod 7

  2. ověřovatele zápisu 11. zasedání FV pí. Dušková

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě