7. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor do 100 tis. Kč

Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/7/2017
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor do 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek nájemců nebytového prostoru vedených správní společností na středisku 91, 92, 93 uvedených v příloze č. 1

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy