4. Přehled rozpočtových opatření

Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2017
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. ZMČ Praha 5 schválit rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b) a to:

    1.1. RO 3016 – zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 36.813,6 tis. Kč, z toho 16.000 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství a 20.813,6 tis. Kč Odboru majetku a investic

    1.2. RO 3021 – zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 52.000 tis. Kč, Odboru majetku a investic

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy