3. Zhodnocování volných finančních prostředků MČ

Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2017
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Zhodnocování volných finančních prostředků MČ

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. Finální verzi analýzy poradce pro nalezení způsobu zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5

Doporučuje:

  1. Zahájit přípravu činností pro zhodnocení volných finančních prostředků MČ

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy