1. Schválení zápisu 8. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 9. zasedání FV Schválení programu 9. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2017
Předkladatel:

Schválení zápisu 8. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu 9. zasedání FV
Schválení programu 9. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 8. zasedání FV

    ověřovatele zápisu 9. zápisu FV p. Kárníka

    program 9. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy