1. Schválení zápisu 8. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 9. zasedání FV Schválení programu 9. zasedání FV

15/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2017
Předkladatel:

Schválení zápisu 8. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu 9. zasedání FV
Schválení programu 9. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 8. zasedání FV

    ověřovatele zápisu 9. zápisu FV p. Kárníka

    program 9. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě