7. Návrh termínů zasedání Finančního výboru v roce 2017

Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/7/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Návrh termínů zasedání Finančního výboru v roce 2017

Finanční výbor
Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy