6. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti správní firmy Strabag a.s. na rok 2016

25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/6/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti správní firmy Strabag a.s. na rok 2016

Na základě návrhu odboru majetku a investic a správní firmy Strabag a.s. je předkládán návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti na rok 2016. Po těchto úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek se zvýší o 9.600 tis. Kč, tj. výsledek hospodaření činí 41.409,8 tis. Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti na rok 2016 takto:

    stř. 9013 – snížení celkových nákladů o 5.300 tis. Kč, a to na položce opravy a údržba nad 200 tis.Kč o 4.000 tis.Kč, na položce opravy a údržba do 200 tis.Kč o 200 tis.Kč, na položce ostatní služby o 800 tis.Kč, na položce odhady,znalecké posudky o 300 tis.Kč, zůstatková cena podaného majetku o 2.000 tis.Kč a zůstatková cena prodaných pozemků zvýšení o 2.000 tis.Kč

    – zvýšení celkových výnosů o 300 tis. Kč na položce prodej majetku-privatizace (včetně pozemků)

    stř. 9099 – Ženské domovy – snížení celkových nákladů o 4.000 tis. Kč na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč

    stř. 9613 – El.Peškové – přesun finančních prostředků v celkové výši 130 tis.Kč, z položky opravy a údržba do 200 tis.Kč v částce 90 tis.Kč, z položky odměna za správu v částce 10 tis.Kč, z položky ostatní služby v částce 30 tis.Kč na položku jiné ostatní náklady (opravné položky) ve výši 130 tis. Kč

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě