5. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016

Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/5/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016

Na základě návrhu správní firmy Centra je předkládán návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti na rok 2016. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti před zdaněním zvýší o 5.002 tis. Kč tj. výsledek hospodaření 31.809,8 tis. Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

 1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra pro rok 2016 takto:

  stř. 9113 – zvýšení celkových nákladů o 700 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 750 tis. Kč

  stř. 9213 – zvýšení celkových nákladů o 4.493 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 4.970 tis. Kč

  stř. 9313 – snížení celkových nákladů o 330 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 120 tis. Kč

  stř. 9513 – snížení celkových nákladů o 470 tis. Kč,

  stř. 9713 – snížení celkových nákladů o 4.936 tis. Kč, 

  stř. 9166 – zvýšení celkových nákladů o 4.991 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 3.610 tis. Kč

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy