4. Přehled rozpočtových opatření

25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/4/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Bere na vědomí:

 1. rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 SB., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. a) a to:

  1.1. RO 29337 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 970 tis. Kč Odboru ekonomickému

  1.2. RO 29338 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 897, 8 tis. Kč Odboru ekonomickému

  1.3. RO 29339 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 204,5 tis. Kč, z toho KMČ 31 tis. Kč, OKI 161 tis. Kč a KTA 12,5 tis. Kč

  1.4. RO 29340 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 3.100 tis. Kč, z toho OEK 1.600 tis. Kč a OŠK 1.500 tis. Kč

  1.5. RO 29341 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 4.843,5 tis. Kč, z toho OEK 4.643,5 tis. Kč a OŠK 200 tis. Kč

  1.6. RO 29342 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 2.900 tis. Kč Odboru ekonomickému

  1.7. RO 29343 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 910,4 tis. Kč Odboru majetku a investic

  1.8. RO 29344 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 24 tis. Kč Odboru majetku a investic

  1.9. RO 29345 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 26 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.10. RO 29346 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 20 tis. Kč Odboru školství

  1.11. RO 29347 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 2.000 tis. Kč, z toho OEK 1.800 tis. Kč a KMČ 200 tis. Kč

  1.12. RO 29348 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 4,7 tis. Kč Odboru hospodářské správy

  1.13. RO 29349 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 3.438 tis. Kč Odboru ekonomickému

  1.14. RO 29350 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 201,5 tis. Kč Odboru kancelář tajemníka

  1.15. RO 29351 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 58 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.16. RO 29353 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 4.642,2 tis. Kč, z toho 4.581,7 OEK a 60,5 tis. Kč KST

  1.17. RO 29354 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 4.990 tis. Kč Odboru ekonomickému

  1.18. RO 29355 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 249,3 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.19. RO 29356 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 4.994,8 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

  1.20. RO 29357 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 2.023 tis. Kč Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

  1.21. RO 29358 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 4.901,8 tis. Kč Odboru ekonomickému

  1.22. RO 29359 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 300 tis. Kč Odboru ekonomickému

  1.23. RO 29360 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 1.000 tis. Kč Odboru ekonomickému

  1.24. RO 29362 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 4.711 tis. Kč Odboru ekonomickému

 2. rozpočtové opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 – snížení celkového objemu rozpočtu, provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b) a to:

  2.1. RO 3097 – snížení finančních prostředků v celkovém objemu 20,7 tis. Kč Odboru školství

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě