2. Návrh rozpočtu 2017 za odbory KMČ a KTA

Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/2/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Návrh rozpočtu 2017 za odbory KMČ a KTA

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. FV se seznámil s návrh rozpočtu 2017 za odbory KMČ a KTA a neshledal žádné nedostatky

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy