2. Návrh rozpočtu 2017 za odbory KMČ a KTA

25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/2/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Návrh rozpočtu 2017 za odbory KMČ a KTA

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. FV se seznámil s návrh rozpočtu 2017 za odbory KMČ a KTA a neshledal žádné nedostatky

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě