1. Schválení zápisu 21. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu Schválení programu 22. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/1/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 21. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu
Schválení programu 22. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 21. zasedání

    ověřovatele zápisu p. Adamjáka

    program 22. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy