9. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/9/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016

Na základě návrhu správní firmy Centra je předkládán návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti na rok 2016. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti před zdaněním zvýší o 6.255 tis. Kč tj. výsledek hospodaření 76.847,9 tis. Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

 1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra pro rok 2016 takto:

  stř. 9113 – zvýšení celkových nákladů o 900 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 460 tis. Kč

  stř. 9213 – snížení celkových nákladů o 4.305 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 2.250 tis. Kč

  stř. 9313 – snížení celkových nákladů o 1.417 tis. Kč,

  snížení výnosů o 480 tis. Kč

  stř. 9513 – zvýšení celkových nákladů o 355 tis. Kč,

  stř. 9713 – snížení celkových nákladů o 128 tis. Kč, 

  zvýšení výnosů o 1.530 tis. Kč

  stř. 9166 – zvýšení celkových nákladů o 4.150 tis. Kč,

  zvýšení výnosů o 2.050 tis. Kč

Usnesení bylo schváleno 5/0/2 hlasy