8. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2016

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/8/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2016

Na základě návrhu Odboru majetku a investic je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2016. Po těchto úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek se zvýší o 10.500 tis. Kč, tj. výsledek hospodaření činí 70.592,9 tis. Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2016 takto:

    stř. 9099 – Ženské domovy – snížení celkových nákladů o 5.000 tis. Kč na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč

    OMI, stř. 9013,9413 – snížení celkových nákladů o 4.500 tis. Kč, z toho na položce opravy a údržba nad 200 tis.Kč snížení o 6.000 tis.Kč, na položce opravy a údržba do 200 tis.Kč snížení o 1.500 tis.Kč, na položce odpisy majetku zvýšení o 3.000 tis.Kč

    – zvýšení celkových výnosů o 1.000 tis.Kč, z toho na položce jiné ostatní výnosy zvýšení o 1.100 tis.Kč, na položce nájmy z nebytových prostor snížení o 1.000 tis.Kč, na položce nájmy z pozemků zvýšení o 500 tis. Kč, na položce prodej majetku – privatizace (pozemků) zvýšení o 400 tis.Kč

Usnesení bylo schváleno 6/0/1 hlasy