6. Přehled rozpočtových opatření

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/6/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválit rozpočtová opatření

Usnesení bylo schváleno 5/0/2 hlasy