5. Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2017 a Pravidla rozpočtového provizoria

25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/5/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2017 a Pravidla rozpočtového provizoria

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. ZMČ Praha 5 schválit Rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2017 v objemu 1/12 schváleného rozpočtu roku 2016 a finančního plánu roku 2016, do doby schválení rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2017 takto:

  schválený rozpočet na rok 2016 v celkové výši 811.201,1 tis.Kč

  plánované měsíční příjmy na rok 2017 ve výši 67.600,1 tis.Kč dle tabulky č. 1

  maximální měsíční výdaje na rok 2017 v celkové výši 67.600,1 tis.Kč dle tabulky č. 2

  schválený finanční plán zdaňované činnosti na rok 2016

  celkové výnosy 348.259,8 tis.Kč

  celkové náklady 282.055,9 tis.Kč

  plánované měsíční výnosy na rok 2017 ve výši 29.021,7 tis.Kč dle tabulky č. 3

  maximální měsíční náklady na rok 2017 v celkové výši 23.504,7 tis.Kč dle tabulky č. 3 

 2. ZMČ Praha 5 schválit Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 5 dle přílohy č. 1

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě