3. Tiskové služby KST

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/3/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Tiskové služby KST

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. FV MČ Prahy 5 se seznámil s financováním časopisu Pětka a doporučuje Redakční radě MČ Praha 5, aby se zabývala posouzením výhodnosti smlouvy na grafickou úpravu časopisu Pětka

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy