2. Návrh rozpočtu na rok 2017 OMI

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/2/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Návrh rozpočtu na rok 2017 OMI

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. FV MČ Praha 5 se seznámil, neshledal žádné pochybnosti a bere na vědomí návrh rozpočtu OMI na rok 2017

Usnesení bylo schváleno 5/0/2 hlasy