10. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/10/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. dne 30.11. 2016 bude přeedkládat návrh rozpočtu OKI

    dne 14.12.2016 bude předkládat návrh rozpočtu KST

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy