1. Schválení zápisu 19. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu 20. zasedání FV, Schválení programu 20. zasedání FV

25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/1/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 19. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu 20. zasedání FV, Schválení programu 20. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 19. zasedání FV (schváleno 7/0/1)

    ověřovatele – ing. Adamják

    program 20. zasedání

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě