8. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 – Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613

25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 19/8/2016
Předkladatel: Šolle Vít, Mgr. zástupce starosty MČ Praha 5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 – Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613

Finančnímu výboru předkládám na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613 návrh na změnu závazného ukazatele – odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2016 z důvodu upřesnění cen nově odepisovaného vybavení kuchyně ŠJ Pod Lipkami z původních 448,7 tis. Kč na 452,7 tis. Kč při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2016
Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválit  …

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě