7. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 – Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Peroutkova 1004

Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 19/7/2016
Předkladatel: Šolle Vít, Mgr. zástupce starosty MČ Praha 5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 – Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Peroutkova 1004

Finančnímu výboru předkládám na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Peroutkova 1004 návrh na změnu závazného ukazatele – odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2016 z důvodu změny metodiky MHMP z původních 7,4 tis. Kč na 10,9 tis. Kč při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2016
Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválit  …

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy