5. Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců bytů

Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 19/5/2016
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců bytů

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. zrušit usnesení ZMČ Praha 5 č.usn. 21/54/2012 ze dne 11.12.2012

  2. schválit zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců bytů podle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy