4. Přehled rozpočtových opatření

25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 19/4/2016
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

 1. schválit rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. a) a to:

  1.1. RO 29270 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 20 tis. Kč Odboru bezpečnosti a prevence kriminality

  1.2. RO 29271 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 2.401,7 tis. Kč Odboru ekonomickému (rozpočtová rezerva)

  1.3. RO 29272 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 731,6 tis. Kč Odboru legislativnímu

  1.4. RO 29273 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 300 tis. Kč Odboru komunikace a informatiky

  1.5. RO 29274 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 3.589,6 tis. Kč Odboru ekonomickému (rozpočtová rezerva)

  1.6. RO 29275 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 272,3 tis. Kč Kanceláři starosty

  1.7. RO 29283 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 214,1 tis. Kč Kanceláři starosty

Doporučuje RMČ:

 1. souhlasit s RO č. 29276 – přesun finančních prostředků v celkovém objemu 18.378,1 tis. Kč dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. a) Odboru ekonomickému (rozpočtová rezerva) 

 2. souhlasit s RO č. 29278 uvedeným v příloze č. 3 – snížení celkového objemu rozpočtu ve výši 9.560 tis. Kč, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b),  převodem finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje, původně plánovaných na financování realizace investičních akcí dle schváleného rozpočtu, tyto výdaje však nebudou realizovány

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy,
Usnesení nebylo přijato z hlediska nízké účasti členů FV

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě