3. Tiskové služby KST

Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 19/3/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5

Tiskové služby KST

z důvodu omluvené nepřítomnosti Mgr Veverkové se tento bod přesouvá na další zasedání FV 16.11.2016
Finanční výbor
Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy