2. Návrh rozpočtu 2017 Odboru sociálních věcí

Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 19/2/2016
Předkladatel:

Návrh rozpočtu 2017 Odboru sociálních věcí

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. návrh rozpočtu 2017 Odboru sociálních věcí

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy