9. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč

21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 18/9/2016
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. schválit odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům nebytových prostor (vše v aktuální výši):

  1) Vinař, s.r.o., IČ: 257 21 119, NP Hlubočepská 2/33, Praha – 5: dluh z nájemného a služeb 355.016 Kč, dluh z úroku z prodlení 193.730 Kč (k 31.7.2016), dluh z poplatku z prodlení 508 Kč (k 31.7.2016), dluh ze smluvní pokuty 196.290 Kč (k 31.7.2016)

  2) Elnako EU, a.s., IČ: 242 73 180, NP Plzeňská 452/167, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 167.831 Kč, dluh z úroku z prodlení 36.423 Kč (k 31.7.2016), dluh z poplatku z prodlení 508 Kč (k 31.7.2016), dluh ze smluvní pokuty 41.287 Kč (k 31.7.2016), dluh z nákladů soudních řízení 42.171 Kč

  3) Erato, s.r.o., IČ: 496 16 609, NP Štefánikova 216/21, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 712.883 Kč, dluh z úroku z prodlení 217.683 Kč (k 31.7.2016), dluh z poplatku z prodlení 33.502 Kč (k 31.7.2016), dluh ze smluvní pokuty 276.968 Kč (k 31.7.2016)

  4) Agentura Praha 5, a.s. v likvidaci, IČ: 267 76 286, NP Plzeňská 452/167, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 2.462.190 Kč, dluh z úroku z prodlení 1.417.439 Kč (k 31.7.2016), dluh ze smluvní pokuty 1.339.058 Kč (k 31.7.2016)

  5) Zdeněk Němeček, IČ: 685 62 241, NP Krškova 807, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 91.450 Kč, dluh z úroku z prodlení 33.061 Kč (k 31.7.2016), dluh ze smluvní pokuty 38.552Kč (k 29.2.2016)

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě