8. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 18/8/2016
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31. 5. 2016), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31. 5. 2016), dluh z nákladů řízení … Kč

  2) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.5. 2015), dluh z nákladů řízení … Kč

  3) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z nákladů řízení … Kč

  4) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.8. 2016), dluh z nákladů řízení … Kč

  5) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.8. 2016)

  6) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z nákladů řízení … Kč

  7) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z nákladů řízení … Kč

  8) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z nákladů řízení … Kč

  9) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.8. 2016), dluh z nákladů řízení … Kč

  10) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.8. 2016), dluh z nákladů řízení  … Kč

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě