7. Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců nebytových prostor

21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 18/7/2016
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců nebytových prostor

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. zrušit usnesení ZMČ Praha 5 č.usn. 5/32/2015 ze dne 11.6.2015

Doporučuje:

  1. schválit pozměněné zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců nebytových prostor (nebytového fondu) uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě